Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 520 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 535 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 542 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 578 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 18 Tenores.org » 2011 » dicembre
Home » Archive

Articoli archiviati per il mese di dicembre 2011

Eventi »

26 dic 2011
Alà: su connotu e sa traditzione

Su 17 de nadale in Alà, su Sòtziu Tenores Sardigna at ammaniadu su de tres atòbios pro cantare a tenore e pro arrejonare de tenore.
Fintzas custu abboju est istadu fatu gràssias a su contributu de sa Provìntzia de Òlbia- Tèmpiu, intro de sa manifestatzione “Atonzu a tenore“.
(in bassu bi sunt sas cantadas e sas arrejonadas)

Sa comuna de Alà at ajuadu su Sòtziu cun unu contributu sou. Su tenore Santu Frantziscu de Alà est istadu su motore chi at mòvidu sas cosas e chi nos at permissu de colare una die bella, …

L'Associazione »

21 dic 2011
Peppinu Cidda in sa Nuova Sardegna

Frantziscu Pirisi at intervistadu su presidente de su Sòtziu Tenores Sardigna, Peppinu Cidda, e su 12 de nadale est bessidu s’artìculu in sa Nuova.

Pro lu legher punghe inoghe

Eventi »

11 dic 2011
Atonzu a tenore - Monte: Cùmbidu

Iscurtade-bos sas cantadas de su tenore Bàlari de Monte, Santu Padre de ‘Ortigale, Santu Cristos de Garteddi e Jorghi Matteoli de Ovodda.

.
.
.
.
.
Tenore Bàlari de Monte
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
Cuncordu Santu Padre de ‘Ortigale
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
Tenore Santu Cristos de Garteddi
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip …

Eventi »

11 dic 2011
Làcanas - Padru, sas cantadas

.
Inoghe in fatu una parte de sas cantadas chi amus registradu su 3 de nadale in Padru.
Bi sunt su Tenore Padresu, Su tenore su Remèdiu de Orosei, su Tenore Santa Rosulia de Benetutti e su Coru Gabriel de Tèmpiu.
Tenore Padresu
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
Tenore Su Remèdiu de Orosei
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]
Tenore de Benetutti, Santa Rosulia
[Audio Clip - …

Eventi »

6 dic 2011

Est istada una die bella a beru. Una die cantada a tenore. Una die ballada a ballu sardu. Una die de sos zòvanos e de sos tzios. Una die intrea pro arrejonare, festare, cantare a tenore: in iscola, cun sos cumpanzos, in su palcu.
Amus a ponner sas fotos, sas registratziones e sos vìdeos.
Pro como: Tenore a sa ‘uddusoina. Tiu Tanielle e tiu Giovannino, pro chi nos ammentemas ite cheret narrer cantare a tenore.