Home » Archive

Articoli archiviati in: L'Associazione

L'Associazione »

21 dic 2011
Peppinu Cidda in sa Nuova Sardegna

Frantziscu Pirisi at intervistadu su presidente de su Sòtziu Tenores Sardigna, Peppinu Cidda, e su 12 de nadale est bessidu s’artìculu in sa Nuova.

Pro lu legher punghe inoghe

L'Associazione »

15 lug 2011
Intervista de Antiocu Bussu a Radio Cuore

Su 27 de làmpadas coladu su segretàriu de su Sòtziu, Antiocu Bussu, at lassadu un’intervista a sa ràdio oristanesa Radio Cuore. S’argumentu si potet cumprèndere est su tenore e su sòtziu nostru.
La publicamus inoghe pro cussos chi non l’ant intesa galu.
[Audio Clip - Vedi il post completo per ascoltarlo]