Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 520 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 535 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 542 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 578 Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /web/htdocs/www.tenores.org/home/wp-settings.php on line 18 Tenores.org » Il Canto
Home » Archive

Articoli archiviati in: Il Canto

Il Canto »

3 apr 2009
Ite bi bisonzat pro su situ Internet

A sos tenores de su Sòtziu
Comente bidides su situ de su Sòtziu nostru est bell’e prontu. Como, in custas dies amus a pubricare sas registratziones de Pastores Tenores 2006-2007-2008 in Ollolai e de Cuncordias 2008 in Bitti. Azis bidu chi cada tenore at a tenner una pazina sua e nos bisonzant sos materiales de pubricare. Gai comente amus iscritu in sa lìtera chi bos amus imbiadu bos ammento inoghe su chi bi cheret.
Bator o chimbe fotos de su grupu (una ebbia potet esser in costùmene)
Una bintina de rias iscritas cun …